Kto może opłacać KRUS?Na początek kilka informacji słowem wstępu. KRUS to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicy jako, że wykonują pracę, która czasem przekracza etat, mają prawo do ubezpieczenia społecznego. Równoznaczne jest to z prawem do emerytury, czy też renty w sytuacji choroby bądź wypadku.


Kto może opłacać KRUS?

Foto: images03.olx.pl


Jeżeli będziemy szukać informacji na temat tego ubezpieczenia, to warto skorzystać z usług specjalisty z prawa rolnego. W KRUS ubezpieczyć się może wyłącznie rolnik bądź domownicy. Aby móc się ubezpieczyć rolnik posiadać musi polskie obywatelstwo, bądź obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej, bądź też posiada wizę i legalnie przebywa na terenie państwa polskiego. KRUS umożliwia ubezpieczenie się rolnikom, których ustawa rozumie jako osoby pełnoletnie, które prowadzą działalność rolniczą na własny rachunek. W myśl ustawy, w KRUS, ubezpieczony może być domownik. Jest to osoba, która ukończyła lat 16 i zamieszkuje razem z rolnikiem bądź też w bliskiej jego okolicy. Domownik pracuje na gospodarstwie rolnym, a z rolnikiem nie wiąże go stosunek pracy. Ustawa umożliwiająca ubezpieczenie w KRUS definiuje co to jest działalność rolnicza, by nie było w tym przypadku wątpliwości. Zgodnie z nią działalność rolnicza to produkcja zwierzęca bądź rolnicza( zalicza się tu działalność ogrodniczą, sadowniczą, rybną oraz pszczelarską ). KRUS umożliwia rolnikom płacenie składek, które w przyszłości pozwolą im na pobieranie świadczeń płynących z ubezpieczenia. Wciąż toczone są rozważania nad likwidacją KRUS, jednak brak innych rozwiązań, które zaspokoiłyby potrzeby rolników, sprawia, że instytucja ta nadal funkcjonuje. Być może w przyszłości się to zmieni. Jak nic nie wiemy na temat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to warto skorzystać z pomocy prawnej dla rolników.
Brak komentarzy.

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

firmy